Ngawujudna Sugih Mukti

Ngawujudna Sugih Mukti

Sugemana para pejuang baheula, nu kiwari geus tenang di alamna, saupama nyaksian yen wewengkon nu baheula dibelaan bebeakan, tempur nepi ka gugur, bisa ngawajud hiji wewengkon anu Sugih Mukti rahayatna.

Gugurna para pejuang baheula, tangtu pikeun ajeneun urang nu ayuena hirup di alam kiwari, alam anu cindekna sauukur ngeusi jeung mertahankeun Kamerdekaan. 

Sok ka gagas, kumaha prihatinna sepuh-sepuh urang harita, nalika aranjeuna bajoang pikeun nyinglarkeun kaum panjajah. Cul anak pamjikan, cul hartabanda, sageud bari teuneung, ludeung, teu gimir muru ka medan perang.

Waktuna hajat demokrasi geus deukeut, 17 April 2019 wanci anu geus pasti reh na Pemilu bakal dilaksankaeun. Beja anu pasti, yen Pemilu ayeuna beda tinu saacanna. 

Loba calon anu manggung. Salian ti calon wakil rahayat di DPR jeung DPD, dina poe eta urang bakal milih hiji calon pikeun anu nangtungan ieu Nagara, Indonesia. 

Urang jadikeun momentum Pemilu pikeun ngarojatkeun pangwangunan disagala bidang kahareupna, kucara nyalurkeun hak pilih urang anu saenyana, sabener benerna milih ku hate bersih. Hartina, lain pedah gedena barang bere ti calon, oge lain kulantaran aya kasieun sababiah tekenan ti para gegeden. 

Milih pikeun jalma anu pinilih mawa amanah sangkan kahareupna bisa ngawangun lembur bareng jeung dulur salembur, ngawangun desa jeung baraya sadesa. Kabeh silih saling dina raraga ngeusi alam Kamerdekaan ku cara anu positif.

Lain sabalikna, silih dedetkeun papada dulur, silih curiga jeung sasama, nyiptakeun riweuh papada lembur, parasea papada desa. 

Sababiah beda pamadegan, beda pilihan, dulur jeung dulur silih tempur anu akhirna tumpur. Baraya jeung baraya silih kaniaya,  anu tungtungna ukur carita duka pikeun balarea.

Teu salilana hiji leuwih alus batan dua, oge teu salawasna dua leuwih alus batan hiji. Sabab anuboga kuasa tetep rahayatna, anu maha kawasa taya nu lian anging Allah Ta'ala.

Sakur panginget ieumah baraya, ulah pedah alatan Pemilu urang jadi poho, komo mopoho yen kiwari desa keur sumringah, bantuan tiditu tidieu teu sidikna cur cor cai. 

Urang kawal ku sarerea, kucara nu hade jeung make. Surupkeun sagala jampe pamake kana rampag gawe, ngawangun lembur sangkan ngawujudna hiji desa anu mandiri, hiji wewengkon anu rahayatna Sugih Mukti. 
    Berita Terkait


Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE